Het college van B&W van de Gemeente Amersfoort heeft ingestemd met een toiletplan om in de komende jaren minimaal vijf nieuwe openbare toiletten te realiseren. De toiletten zijn voor iedereen toegankelijk, dus ook voor inwoners en bezoekers met een beperking. In de periode 2023 – 2026 reserveert de gemeente hiervoor jaarlijks budget. Gemeente Amersfoort geeft hiermee gehoor aan de oproep van verschillende stadsgenoten dat er meer openbare toiletten nodig zijn, vooral in het centrum en de winkelcentra van de stad.

Wethouder Micheline Paffen geeft aan: "Ik ben heel blij dat we een stap dichter komen om Amersfoort nog toegankelijker te maken. Amersfoort is een inclusieve stad. Een toilet is een basisvoorziening voor iedereen. Zo kunnen mensen zich vrij voelen om op alle momenten van de dag een bezoek te brengen aan onze mooie binnenstad."

Gebrek aan toiletten

Op dit moment heeft het centrum van Amersfoort slechts 1 openbaar toilet bij de Joriskerk op de Hof dat 24/7 toegankelijk is voor iedereen. Bewoners met een beperking hebben regelmatig geklaagd bij de gemeente. Het gebrek aan openbare en toegankelijke toiletten is een probleem en het leidt ertoe dat mensen met een beperking of chronische ziekte niet graag naar het centrum komen. Ook verschillende ondernemers hebben bij de gemeente aangegeven dat er meer behoefte is aan openbare toiletten in het centrum.

Toiletlocatie openstellen in Amersfoort

De komende tijd zet Gemeente Amersfoort zich in om meer locaties in de binnenstad te stimuleren om zich aan te melden bij de HogeNood app. Bent u ondernemer en wilt u uw toegankelijke toilet aanbieden tijdens openingstijden? Meld u dan aan via de ToilAdd en vergeet hierbij niet de koppelcode 3Jz1 in te voeren.

Bron: website gemeente Amersfoort
Foto: aangeleverd door gemeente Amersfoort