De Week van de Toegankelijkheid

Het is de Week van de Toegankelijkheid.

In dit artikel spreken wij met Wouter Bolier van Ieder(in) die voor het 5de jaar als projectleider de Week van de Toegankelijkheid organiseert. “Pas het vijfde jaar”, want het is de 24ste week die wordt georganiseerd door Ieder(in). Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt buitengesloten.

Van 2 tot 7 oktober 2023 willen we laten zien dat toegankelijkheid voor veel meer mensen voordelen heeft: toegankelijkheid loont. 1 op de 5 Nederlanders heeft een beperking. Het spreekt voor zich dat zij blij zijn met goede, fysieke, digitale en sociale toegankelijkheid. Zo kunnen ze immers volwaardig meedoen aan de samenleving.

De Week van de Toegankelijkheid is een week waarin aandacht wordt gevraagd voor toegankelijkheid. Toegankelijkheid voor mensen met een handicap of een chronische ziekte. In deze week worden er ruim 200 activiteiten georganiseerd. Dit zijn kleine activiteiten, zoals online bijeenkomsten. Maar ook grote activiteiten, zoals een congres. Het doel van de Week van de Toegankelijkheid is bewustwording creëren bij mensen, maar ook bij bedrijven.

Toegankelijkheid loont

Het thema van dit jaar is ‘toegankelijkheid loont’. Toegankelijkheid heeft voor meer mensen voordelen. Een toegankelijk festival trekt meer bezoekers. Een toegankelijke winkel heeft een grotere klantenkring. Met een toegankelijke website bereik je meer mensen. Dat wordt in de Week van de Toegankelijkheid 2023 uitgelicht.

Dit thema is gekozen vanwege de Europese Toegankelijkheidsakte. Deze is op 7 juni 2019 door de Europese Unie vastgesteld en zal in 2025 in gaan. Deze wetgeving heeft als doel overkoepelende richtlijnen voor toegankelijkheid te creëren voor alle lidstaten. Lidstaten hadden na vaststelling 2 jaar de tijd om de richtlijn te vertalen naar lokale wetgeving. Daarna is er nog 4 jaar om die wetgeving in te voeren. Dat betekent dat uiterlijk in juni 2025 in heel de Europese Unie deze regels gelden.

In Nederland is deze nog niet ingevoerd. Er wordt op dit moment gewerkt aan de omzetting van de Toegankelijkheidsakte in Nederlandse wet- en regelgeving. In het verlengde hiervan heeft De normcommissie Toegankelijkheid van Gebouwen de NEN9210 opgesteld. Deze norm moet duidelijke en praktische informatie verschaffen aan alle betrokken partijen in de bouw over hoe een toegankelijk gebouw ontworpen moet worden. De normcommissie Toegankelijkheid van Gebouwen heeft alle bestaande richtlijnen naast elkaar gelegd en daarbij de Europese norm op gebied van toegankelijkheid als uitgangspunt genomen. Op basis daarvan is een gezamenlijke norm opgesteld. Ze willen deze norm in het voorjaar van 2024 definitief publiceren.  

HogeNood

HogeNood vind toegankelijkheid ook belangrijk en werkt aan digitale en fysieke toegankelijkheid en sluit aan bij onze missie toegankelijke toiletten te allen tijde voor iedereen.

Voor fysieke toegankelijkheid werken wij aan de rolstoeltoegankelijkheid van het toilet. De eisen zijn gebaseerd op het Handboek voor Toegankelijkheid en de nieuwe NEN9210. Deze lijst met eisen is tot stand gekomen in samenspraak met belangenorganisaties en zijn wij op het moment verder aan het onderzoeken en finaliseren. Ken of ben jij iemand die in een rolstoel zit dan zou het enorm helpen als je de vragenlijst ook invult. Deze lijst blijft in de maand oktober actief en kost 15min van je tijd.

Voor digitale toegankelijkheid hebben we afgelopen jaar hard gewerkt om met de app te laten voldoen aan alle WCAG-vereisten zodat deze door iedereen gebruikt kan worden. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan de tekstgrootte en tekstkleur, dat deze niet te licht is en dat er genoeg contrast is. Maar ook het gebruik van hulpmiddelen zoals een toetsenbord bediening. Of wij daadwerkelijk helemaal toegankelijk waren hebben wij laten testen door een onafhankelijke partij die accreditaties uitvoert: Cardan Technobility. Cardan Technobility is specialist op het gebied van digitale toegankelijkheid.Hiermee helpen ze bedrijven en overheden bij het toegankelijk maken van websites, apps en andere online dienstverlening. Wij voldoen op dit moment aan de 31/43 vereisten. Het volledige rapport is te vinden op onze website bij de toegankelijkheidsverklaring.