Kaart

Het totaal aantal toiletten op 31-10-2021 in Nederland is 7.621, waarvan er 2.034 in stadscentra gelegen zijn. In de stadscentra zijn er 259 openbare toiletten en 1.775 opengestelde toiletten. De gemiddelde dekkingsgraad is 55,7%. Voor meer informatie druk rechtsboven in op i.